A is otu de mengianu sonat su telèfunu de Nanni Margiani. A s’atru càbudu ddu est su diretori de Mundu Sardìnia, su giornali euba su matzoneddu iscrît de unu bellu pagu. Nanni est unu giornalista free lance stimau, po cussu su diretori ddi bolit donai unu trabballu de importu. Su margianeddu arrespundit a su telèfunu e su diretori ddi narat: “Depis andai a fai unu reportage a giru peri su mundu. Laba ca depeus fai su nùmuru de Mundu Sardìnia prus bellu chi eus mai fatu”. Su free lance non bit s’ora de cumentzai. Pigat registradori, màchina fotogràfica, cuadernu, pinnas e partit… At a fai biri a su diretori ca est su giornalista prus bravu de sa redatzioni.

 

Cumentzat aici su giogu de Nanni Margiani, chi Domus de Janas at aprontau gràtzias a is finantziamentus de sa lei 26/1997 de sa Regioni sarda. Unu progetu multimediali po s’imparu de sa limba nosta, pentzau po is piciocheddus de is iscolas primàrias e segundàrias de primu gradu (elementaris e médias). Su protagonista at a girai is cincu continentis in cica de novas. Su giogu, pustis chi Nanni at pigau s’aèreu, partit cun un’ischermada de sa terra bista de atesu. Unu pagu cumenti sucedit in Google Heart. Su mundu fait a ddu movi a destra e a manca, a susu e in basciu, po ndi biri dónnia faci e continenti. Su giogadori podit iscioberai tra prus de centu puntixeddus sinnaus apetotu, in terra e in mari. Su colori de donniunu currespundit a una categoria: monumentus istóricus, monumentus naturalis, animalis, montis, errius e maris, curiosidadis, personagius e pópulus de sa terra.

 

Incrachendu is puntixeddus cun su mouse s’oberit un’ischeda cun unu disinnu e unas cantu rigas de ispiegatzioni. Una boxi ligit s’ischeda, po imparai siat a iscriri chi a ligi su sardu. Agoa, in un’ispétzia de istùdiu televisivu Nanni fait tres pregontas a su giogadori. Donniuna donat unu puntegiu diferenti. Is puntus aciocaus podint essi créscius cun-d-unu giogu de abbilesa e serbint po passai de giornalista printzipianti a giornalista pràticu finas a diventai capu de sa redatzioni de Mundu Sardigna. Su sonnu de su matzoneddu nostu!

 

In sa truma de reportage chi Nanni at fatu, s’ant a podi connosci personagius che Gramsci, Darwin, Eleonora de Arborea, is Fradis Grimm, Ghandi, Gengis Khan, Washington, Giuanni Maria Angioy, Gràtzia Deledda, Jurij Gagarin, Lionardu, Mandela, Pericle, Disney, Mozart. Medas is crosidadis chi s’ant a podi iscoberri: is canalis artificialis de Panama e Suez, su Triàngulu de is Bermudas, sa Transiberiana, su petróliu, is Samurai giaponesus, s’Australopithecus nomenau Lucy, su sótziu de Greenpeace, s’ìsula astragada de sa Groenlandia, geysers e megalitis, su carrasegari sardu e brasilianu, su ballu sardu e su tango argentinu, su binu cannonau. Puntu pustis puntu, Nanni andat a connosci is animalis: àbbila e giarinu, molenteddu biancu e sorigargia, balena, canguru, dromedàriu, elefanti, mangoni, foca, tigri, lama, lioni, orca, ursu, panda e pinguinu. Ma non bastat ancora. Su margianeddu acumpangiat su giogadori de is Andas a su Gennargentu, de s’Himalaya a is Alpis, de is Montis de Orroca a su Monti Arcosu. Su viagiu sighit tra is errius – Frumendosa, Gange, Mississippi e Nilo – finas a mari, tra is abbas de su Càspiu e de su Mari de Sardigna, de su Mediterràneu e de su Mari Mortu, sena timi a abbisitai is istrintus de Gibilterra e de Bering e sa Cala de Hudson. Is monumentus, siant istóricus che naturalis, funt una parti importanti de su viagiu de Nanni, po chi is piciocheddus possant imparai ispassiendusì siat s’istória chi sa geografia.

 

A su primu grupu apartenint is reportages chi contant is situs de Cartagine, Troia, Palenque, Machu Picchu, Tuvixeddu e Nora, su Big Ben e su Casteddu de Dracula, su Colosseu e su Cremlinu, sa Muralla Manna e Monti de Acoddi, is nuraxis e is piramidis, sa Sagrada Famìlia e sa Basilica de Sacargia, sa Turri Eiffel e s’Istàtua de sa Libertadi. A su segundu grupu cuddus reportages chi contant logus tra is prus ispantosus de su mundu: is calas norvegesas, is Cascadas de su Niagara, s’Istrumpu Angel, su Padenti Amatzonicu e de su Borneo, su Fossu de is Mariannas e su Grand Canyon, sa Taiga e sa Tundra, sa Mesuluna Saliosa e su Sahara, sa Pampa argentina e s’Istepa kazaka, sa perda manna de Uluru e su Monti Fuji, is monumentus sardus de Golgo e de Perda Liana. Girendu su mundu Nanni non podiat fai de mancu de adobiai unus cantu pópulus curiosus, ispainaus chini innoi chini in cuddei: is Aborigenus de Austràlia, is Inuit de su càbudu nord de su mundu, is Bascus, is Sioux, is Maori, is Pigmeus, is Iscotzesus, is Tuareg, is Zulu e is Vichingus puru, ca custu margianeddu est bonu a agatai contus finas de su tempus passau, po chi su nùmuru nou de Mundu Sardigna siat de aberu su prus bellu de sempri. Po giogai cun Nanni bastat a cicai in calechisiat motori de circa is fueddus Nanni Margiani, e imbucai in is pàginas de Sardegna Cultura intregadas a sa didàtica de sa limba sarda. Po coidai, su link est custu: http://www.sardegnacultura.it/cds/cd8/.