………………………………………

S’onorat chie est grande umiliéndesi,

non podet esser nudda ca est totu:

chie est nudda s’umìliat banténdesi.

…………………………………….

 

(Antoni Cubeddu, 1938, dae sa lìtera in trinas a Pedru Casu)