tiatru marmillaSa cumpangia “Tiatru Marmilla” de Ussaramanna est una truma de amigus apassionada de limba sarda e de tiatru, chi unu pagu po si spassiai e unu pagu po fai de averas, furriat sa Sardìnia cun ispetàculus prenus de pìbiri. Su cumpangia est nàscia in su 1970 po sa voluntadi de s’atuali presidenti Inniàtziu Atzei e de su vicàriu de insà. De doxi annus a custa parti su “Teatro Marmilla” s’est iscritu in su libru de is cumpangias tiatralis e oi in dî su grupu est fromau de doxi atoris e de una pariga de personas chi agiudant e chi benint de totu sa Marmilla.

 

Is primus cumédias portadas in scena fuant cussas de sa traditzioni sarda, cumenti a “Tziu Paddori” de Efisio Vincenzo Melis e “Is campanas de Santu Sadurru” de Garau de Oristanis. De unus cantus annus a custa parti sa cumpangia est recitendi cumédias scritas de Atzei, chi s’est dedicau a custa atividadi po sa passioni chi tenit fintzas de piciocheddu po su tiatru sardu. Sa primu cumédia chi at scritu est “Sa cunfessioni de gomai Assunta”. Apustis at sighiu cun atras medas ispassiosas, cumenti “Su mundu de oi”, premiada in Guspini dûs annus fait e “S’arribbu de Maddalà”, premiada ocannu, sempri in Guspini, po sa mellus atora.

 

Sa cumpangia at cumentzau a recitai in is biddas or’oru de Ussaramanna, apustis, apagu apagu, s’est fata connosci in totu sa Sardìnia. At tentu s’onori de arribbai a su Tiatru Garau de Oristanis e gràtzias a sa televisioni est intrada de averas in domu de totus is sardus. Po valorizai su tiatru sardu sa cumpangia at pensau de organizai, a Ussaramanna, una rassinna tiatrali fadendi arribbai atrus grupus de totu s’Ìsula. In custus mesis est giai initziendi a aprontai sa terza editzioni, chi s’at a fai in su mesi de làmpadas e de austu. In is bideas de sa cumpangia c’est cussa de portai is cumédias suas aforas de sa Sardìnia, mancai in ocasioni de is festas chi is cìrculus sardus ispainaus in su mundu aparìciant.

 

“S’arribbu de Maddalà” est una cumédia in dûs atus scrita de Inniàtziu Atzei. Chistionat de sa filla de Pepicu e Antonieta, partia po trabballai in continenti, chi ndi torrat a bidda po is ferias cun su sposu… nieddu! Custu fatu non praxit po nudda a Pepicu, ma nci at a pentzai Antonieta a ddi fai cambiai bidea e totus ant a essi cuntentus…

 

Sa cumpangia Tiatru Marmilla: Regista: Inniàtziu Atzei. Atoris: Iole Pisano, Lolli Muscas, Ignazia Coni, Alessandra Podda, Cesare Locci, Diego Cotza, Maurizio Pusceddu, Giorgia Cau. Fónicu: Roberto Melis.