Quilo RandagiuSardu01Si narat Rappamuffin su trabballu nou de Carlo Concu Randagiu Sardu bessiu po sa Nootempo Records. Doxi tacas mai imprentadas chi cunfirmant sa balentia de custu ‘seddoresu papa-faa’ chi cun Fibai e tessi – sìngulu presentau cust’istadi cun su videoclip de su regista Roberto Pili – in pagu tempus at tentu prus de 30 mila abbisitas in Youtube. Is mùsicas de s’album funt de Flavio Leoni “Ruido”, producer e rapper sulcitanu bessiu a campu in su 1993 cumente dj de sa band Sa Razza.

 

Sa diretzioni artìstica est invecias de Alessandro Sanna “Quilo”. Su progetu nou nascit “po donai boxi a sa lingua sarda campidanesa, chi s’amesturat a su mellus cun is sonus callentis e modernus de Ruido” cunfidat Randagiu. Po issu custa est sa de tres produtzionis “forsis sa prus de importu, ca cunfirmat sena duda su stili rappamuffin cosa mia e sighit a si poderai a-i largu de totu is generis musicalis mancai ddus tochit totus”. Sa Sardigna “est sempri a su centru de su trabballu miu” narat Randagiu e de seguru “no amancant is cantzonis de baddai o brullanas, comenti Fibai e tessi, cussas chi faint pentzai comenti Seu biu e finas is liongius a s’istória nosta comente in Su trumbullu”.

 

S’album, narat Randagiu “est totu de iscurtai”. Quilo, diretori artìsticu de su progetu spiegat: “Rappamuffin est unu discu friscu, sardu a su centu po centu”. S’album tenit una parti multimediali manna – cun is testus in sardu e in italianu – e in prus tenit a intru is atrus dûs album de Randagiu: Io, Randagiu Sardu e Sighimì. “Eus postu in pei una fórmula noa, cussa de sa mùsica a zeru km – sighit Quilo – bendendu is cd nostus in is presentadas live e in is canalis web nostus”. Rappamuffin, narat Quilo “est rap, hiphop, reggae, raggamuffin, dancehall biológicu in totu, foras de is làcanas de is categorias musicalis e mentalis”.

 

Intrendu in s’argumentu de is cantzonis, narat Quilo: “Su trumbullu fueddat de unu contu sucédiu a Seddori in su 1881, candu sa genti si fut furriada contras a su sìndigu e dd’iat bociu. Nordafrica invecias allegat de cantu siant a presu de s’Ìsula nosta is ribellias popularis chi funt cambiendu su mundu. Pedronamì terra, chi at essi su videoclip nou, est su contu de chini, po disisperu, depit pagai cun su sànguni un’afrontu patiu. In prus nci at tacas prus brullanas e ispassiosas comente Fibai e tessi, Movvi su cuu e Rappamuffin etotu”.