P1090020Gràtzias a internet su sitzigorru est intrau in dónnia famìlia. Traballu o isvagu no importat: fait parti de s’identidadi – virtuali – de óminis e féminas. In sa mail, difatis, tra su nómini nostu e-i cussu de su provider ddu est sempri sa “chiocciola”. Seus aici ingiriaus de sitzigorrus internetianus chi a bortas s’iscaresceus ca cuddus berus funt una delìtzia po sa brenti puru, un’alimentu sanu chi in Sardìnia tenit traditzioni antiga in coxina.

 

Po sorti ‘ona, in sa ‘idda trexentesa de Gésigu, no ant iscarésciu ca is sitzigorrus funt un’ispecialidadi e ocannu puru, a metadi de su mesi ’e ladàmini – su 10, su 17 e su 18 – ant cuncordau (est sa ‘e 17 ‘ortas), sa Sagra de is sitzigorrus, un’apuntamentu apretziau de is lincuanceris de dónnia logu.

 

Cun frégula o cun bànnia, una fita ‘e pani e una tassa ‘e binu, is chi funt acudius a Gésigu ant póssiu testai unu pratu de sitzigorrus cumbidau de is organizadoris, e cun-d-un’ispesixedda, papai finas a si preni a cùcuru in su ristoru aprontau in sa palestra cumunali. Chini at bófiu at póssiu comporai is sitzigorrus po domu sua: unu pagu ‘e ossìgenu a custas comunidadis ruralis chi faint de su raportu cun sa natura sa filosofia de vida insoru.

 

Una bella truba de genti s’est aciocada ocannu puru, genti furriada de is biddas chi funt a costau ‘e Gésigu ma non feti: medas funtra is casteddaius, is campidanesus, is de Sarcidanu e is istrangius de Continenti, chi si funt sinnaus custa data in s’agenda insoru de fruchitas bonas.

 

Tra is aparìcius de ocannu: cumbénnius po allegai de coxina, isfidas gastronómicas, tiatru, presentatzionis de librus, cuncertus, isfida de pugilau, mustras de produtzionis alimentaris e artigianalis localis. Su momentu prus simpàticu de sa sagra est stétiu sa cursa isfrenada de is sitzigorrus – lómpia a sa ‘e 15editzionis – cun is pipius a boxis po chi essint non curtu: bolau! Pipius chi forsis a s’acabbu de sa gara si funt agataus calencunu pilu ‘e ‘arba de si tundi puru, cunfromas a sa parténtzia…

 

In pagus fueddus is organizadoris de custa XVII Sagra de is sitzigorrus – e su cumunu de Gésigu in primis – podint essi cuntentus de s’obra insoru. Podint pentzai imoi a cumenti fai cresci sa festa, po nd’isfrutuai dónnia possibilidadi de isvilupu po sa ‘idda. Foras de dùbbiu ponendu menti a su dìciu de Terramanna, su prus famau tra is sitzigorrus de totu su mundu: chini andat abellu andat a-i largu e erribbat sanu.

 

 

Sitzigorrus cun frégula

Po 4 personas: 100 sitzigorrus de Gésigu – 200 gr de frégula – 4 peis de allu – 200 gr de bànnia – 4 culleras de ollu ‘ermanu – perdusémini, piberoneddu e sali cantu bastat – 3 tassas de abba.

In-d-una pingiada fai sufriri ollu, allu, perdusémini e piberoneddu. Aciungi sa bànnia e fai coi po unus cantu minutus, duncas betai pagu pagu abba e ponni a coi sa frégula; pustis unus cantu minutus ponni a coi is sitzigorrus e girai finas a cantu funt cotus.