Pustis de is esperiéntzias chi, de su 1996, at fatu cun grupus rock comente Dogmha, Three Sixty, Free Gas Expansion, Hayley Mills, de su 2005 Perry Frank s’est postu a fai circa musicali ambient e psichedélica. De cabidanni 2006 Perry – alias Francesco Nicola Perra, classi 1979, inginnieri ambientali de Iglesias – est finas ghitarrista de sa rock-blues band de sa citadi sua Cheyenne Last Spirit. Su gèneri musicali de Perry Frank est ambient cun influéntzias chillout, rock, psichedélicas, minimalis e acùsticas. Totu is vìdeus ofitzialis de is tres canalis Youtube cosa sua funt fatus de issu in dogna parti. Perry traballat finas cun su fìsicu e iscritori Giovanni Marco Pruna po progetus de vìdeus musicalis acostaus a sa poesia.

 

 

Mùsica ambient e psichedélica. De euba pigat corpus su mundu chi tenis a intru?

Seu sempri istétiu unu piciocu po contu miu, finas bregungiosu. M’est sempri pràxiu a sonnai. Giai de pipiu tenia sa conca in-d-un’atru mundu. Mi perdia in bisionis. Candu apu fatu connoscéntzia cun sa maia de sa mùsica, funt mudadas medas cosas, sa vida, is coloris. Sa mùsica m’at donau unu cuadorgiu po s’ànima, unu logu euba non s’agatat dolori. S’adóbiu dd’apu fatu in is iscolas médias, po mori de unu discu in vinili de is Beatles: una de is mitzas chi m’ispirat de prus. Tandu apu cumentzau a sonai is tasteras. Sa primu ghitarra est erribada in su1995, anatali. Cun su tempus apu apretziau paricius gàneris musicalis: rock psichedélicu, post-rock, blues, grunge, new wave, finas a mi frimai in su chi arrennescit a pintai mellus su mundu miu: s’ambient. Apu iscurtau finas a ddus ispaciai is discus de Brian Eno, Vangelis, Tangerine Dream, Pink Floyd, John Cage, Erik Satie, Debussy, Ennio Morricone, Jeff e Tim Buckley, King Crimson, Genesis, Aphrodite’s Child e aici nendu.

 

Cali est su raportu tra sa mùsica tua e sa Sardìnia?

Sa mùsica mia, mancai si nd’istesit de sa realtadi, partit de custu mundu po erribai in logus chi no esistint, euba sonnus e arregodus s’adóbiant a pari. Custus logus de sa menti mia s’assimbillant meda a sa natura sarda. Is paesàgius funt airosus e solianus, ma onìricus e prenus de mistériu a su matessi tempus. Su chi intendu imbuchendu in custu mundu fait nasci is nodas de is cantzonis. Po cussu medas bortas est su paesagiu sardu su protagonista de is videoclip mius.

 

Cali funt is messagius chi bolis donai cun is cantzonis tuas?

Non si podit chistionai de messagius o de cuncetus in is cantzonis mias, donniunu ddui podit agatai totu e nudda. A bortas movu de un’imàgini, de unu paesagiu, de unu fueddu, de unu filmau, de una cosa chi mi seu inténdiu a intru. Apu iscioberau de ridusi a su mìnimu is testus, po no acapiai is chi iscurtant – e po no m’acapiai deu etotu – a is fueddus, po lassai libertadi prena a chini bolit bolai cun is nodas.

 

Eita as prodùsiu finas a imoi?

Apu publicau dûs album. Su primu est One Last Step To Eternity (mesi de Idas 2006) cun 14 tacas. Su segundu est New Songs From The Moon, tenit noi tacas e aciocat is cantzonis fatas tra su 2007 e su 2010. Fait a ddus iscarrigai de Jamendo sena ispendi. Is tracklist s’agatant in Youtube inparisa is videoclip de is cantzonis. Su de tres album: Music To Disappear, aciocat is cantzonis de su 2011. Creu de ddu publicai a s’acabu de s’istadi, ispereus cun-d-una domu discugràfica. Giai sempri publicu is cantzonis noas bia a bia in Soundcloud e Youtube, acumpangiadas de unu videoclip chi fatzu deu etotu, e a s’acabu de s’annu ddas pongiu in paris in-d-un’album. Aici seu fendu imoi. De su2006, inprus, seu ghitarrista de su grupu rock-blues Cheyenne Last Spirit, una cosa chi m’est donendu sodisfatzionis: unus cantu primus e segundus postus in rassinnas musicalis comente OlbiaRock, Guspini Music Contest, Italiawave Sardegna e aici nendu. In su 2010 apu bintu su SardiniaSound e seu andau a fai unu mini-tour in Continenti.

 

Eita disillas po cras?

Seu laureau in inginnieria ambientali, ma su chi sonnu est de fai carrera in sa mùsica. Po imoi isperu de publicai su de tres album miu cun-d-una domu discugràfica, po chi cresciat sa genti chi m’iscurtat e po provai a ponni in live su chi fatzu. Po cras m’iat a praxi a bivi de musica. Intrendu a Baddermosa s’agatat un’iscrita in su muru: “Cica unu traballu chi ti praxit e no as a traballai mancu una dî in vida tua”. Est unu pentzamentu chi mi praxit.