Paricias bortas eus chistionau de su problema mannu chi funt bivendu biddas medas de Sardigna: cussu de non tenni dotori chi possat agiudai sa genti po su corpus e po sa menti. Eus fueddau de s’ordinantzia de sa sindaga de Oniferi chi cumandaiat a sa genti de non s’amalaidai e de non si pigai su Covid-19. Ateras bortas eus donau bogi a su sindigu de Ussassa chi est batagliendu de candu at cumentzau a aministrai sa bidda sua. Ma comenti si podit, in su 2021, in s’Europa de is Stadus e in su mundu modernu, a biviri chena dotori? Est unu frastimu chi un’atra bidda nodia, Seui, est bivendu de candu su dotori beciu at acabau de trabagliai su 31 de mesi de idas passau. Po cicai de moviri is abbas una pariga de seuesus ant scritu una litara a Gino Strada, su dotori chi nd’at pesau Emergency, e chi agiudat is urtimus de su mundu.
“Seus una bidda pitica, in mesu de is montis, seus feti in 1.300 e de su primu de gennargiu de ocannu nos agataus chena dotori po mori de genti, in sa Regioni, incapassa chi nos aministrat”, cumentzat, prus o mancu, aici sa litara po su dotori famau in totu su mundu. “Seus arriolaus po totu sa genti chi bivit in bidda, pipius, ominis, feminas, becius e becias, e parit ca su diritu a sa saludi, chi est scritu in sa Costitutzioni, po nosu non bagliat”, sighint a nai is citadinus de Seui. Si ponit beni in craru ca “s’ispidali prus acanta a sa bidda est atesu meda” e po totu custu “s’erriscat sa vida de is seueus dogna dì”. “Non ce dda boleus acabai comenti is indianus de s’America e po custu, s’urtima spera, po nosu, est chi bosatrus de Emergency bengiais a bidda po nos agiugai, aici, comenti narais sempiri, ‘Nemus at abarrai escludiu!’”.
Si cumprendit beni ca is morrungius seuesus funt una provocatzioni, ma iat essi bellu de averas chi in Seui, bidda galana che pagas, erribaiat unu dotori de Emergency: iat essi unu ciafu forti po medas!

 

Màuru Mura

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22”.