Fut un’omini bonu, sabiu e spassiosu Salvatore Sechi, chi de eriseru non s’agatat prus in custu mundu. Po chini ddu at connotu s’arregodu de Sechi at essi sempiri in is intragnas de su coru. Nosi boliat beni, a nosu de Làcanas, ca fut amigu stimau de Pàulu Pillonca, su diretori nostu.  Si boliant beni e dogna borta chi s’atobiaiant funt festas mannas, tra una brulla e s’atra. Nosi lamaiat sempiri po sciri comenti andaiat sa domu imprentadora e sa rivista nosta, pregontaiat sempiri chi tenias abisongiu de calechisiat cosa e prus de una ia at scritu in is paginas nostas, de candu eus cumentzau custu caminu in s’editoria. Fut unu maistu mannu de cultura e sciat umperai beni sa pinna, e candu si ddu nariaus ndi abarratiat cuntentu meda. Sa disponibilidadi chi nos at donau, cichendunosì abonaus e chistionendu de nosu a sa genti, massimamenti, est stetia manna e medas bortas nosi faiat intendiri de importu mannu. Po custu, ma non feti, dd’iaus pregontau de scriri in is paginas nostas in dogna numuru. Ndi fut abarrau grandu cuntentu e iat bofiu una rubrica po sei de poesias in italianu. Sa puntualidadi e sa craresa depiant essiri in sa carena sua ca cun nosu no at mai faddiu in peruna ocasioni. Ddu prangeus e ddu eus arregodai po cantu biveus, ca si ddu menisciat, poita pagu ndi eus connotu che-i cussu.

Sechi fut nasciu in Sindia, ma de annus meda biviat in Macumere aunia fut coiau cun Elena e babbu de tres piciocas, Zaira, Egidiangela (chi est sa giornalista famada de Videolina) e Marcella. Laureau in pedagogia in s’universidadi de Tatari at fatu in sa vida a innanti su maistu e in segus su dirigenti scolasticu. Po annus e annus fut cussu chi contaiat, in is paginas de S’Unioni Sarda, is contus de totu su Marghine. At dirigiu, prus o mancu, po cuatr’annus “Vita Nostra” chi bessiat dogna cida in Aristanis e at scritu cuatru romanzus, chi ant sempiri allirgau su coru de is ligidoris: Fuga nella memoria, La stazione dei sogni, Abbalughente e, s’urtimu de su 2017, Odissea della gelosia.

De oi sa Sardigna est prus pobora in umanidadi e cultura.

 

Màuru Mura

 

 

 

“Attività realizzata col contributo della Regione Sardegna – IMPRENTAS 2020-2021 LR 22/2018, art. 22

 

 

Foto: Domus de Janas