Sirviu Berlusconi est acanta de partiri po sa Sardigna. Su presidenti beciu de su Guvernu e meri de Fortza Italia, a pustis s’essiri acorrau a tesu de s’Italia (in Francia, in domu de sa figlia Marina in Costa Azzurra) at decidiu de torrai, una borta chi at bidu ca ant torrau a oberri is lacanas intru de is regionis. Segundu de cussus chi ndi scint sempiri prus de is atrus, Berlusconi at a erribai, in Villa Certosa, giai custu fini de cida.

Unu de custus est su dotori cosa sua, Arbertu Zagrillo, primariu de s’ispidali Santu Arrafiaeli de Milanu, chi in is dìs passadas at nau ca su coronavirus “clinicamenti non c’est prus”. Fut eriseru in sa trasmissioni de s’arradiu “un giorno da pecora” de Lauro e de Geppi Cucciari. “Berlusconi at scioberau de s’acorrai in Francia a pustis si ddu airi nau deu? Nou, no est aici”, at nau Zagrillo. Aciungendu puru: “A nai sa beridadi apu cicau de ddu fairi intendiri sempiri trancuillu. C’at de nai puru ca finas a pagu tempus non si podiat viagiai e imoi chi si podit fairi creu chi torrit coidendu”.

 

Foto: https://www.adnkronos.com/fatti/politica/2020/06/03/fase-silvio-berlusconi-pronto-rientrare-italia_u0plHMnfnWDmS5rbjwvhyH.html