Pusti chi Massimu Zedda ci iat bogau de sa giunta de su cumunu de Casteddu a Giuanni Chessa, poita su Partidu Sardu si fut alleau cun sa Lega de Salvini, tres consiglieris comunalis (Monia Matta, Franciscu Stara e Aureliu Lai) iant fundau is Autonomistas po Lussu. Imoi su segretariu de su Psd’Az, Christian Solinas, ce ddus at stupaus de su partidu.

Contat medas storias e totu paris, sa decisoni de Solinas chi, politicamenti, sa bataglia de Casteddu dd’at perdia poita is consiglieris Matta, Stara e Lai ant postu menti a Zedda invecias che a su segretariu insoru. E forsis propriu custa scebera, chi permitit a su sindigu casteddaiu de si poderai is numurus po sighiri a guvernai sa citadi, non est pragia meda a su segretariu de is cuatru morus e po custu at pigau sa decisioni de ce ddus bogai.

Tocat a biri imoi eita ata sucediri cun s’atru assessori, Ferdinando Secchi, de su Psd’Az chi est abarrau in carriga a is politigas Socialis.

Cun sa bogada de is tres consiglieris Solinas, castiendusì a is eletzionis de su 4 de marzu, at bofiu fairi cumprendiri chini cumandat. In sa litara chi at mandau a Matta, Stara e Lai, ddis at nau de non umperai su nomini de Emiliu Lussu, fundadori de su Psd’Az paris a Cova e Bellini in su 1921.

 

 

Foto: lettera43.it