Est de is annos Binti chi su grupu folk Proloco de Samugheo est in vida. Giai norant’annos de istória, un’istória de costumes, ballos e traditziones chi podeus nàrrere aus semper connotu in bidda, poite mudant is tempos, mudat sa gente, ma s’amore po sa traditzione e po su ballu sardu in Samugheo non morit mai. Fortzis aus tentu fintzes bona sorte a connòschere unu costume de valore che a su nostu, connòschere su ballu e is sonos: cussa puru est un’errichesa. Po totu custas cosas nos s’intendeus in dovere de poderare sa traditzione bia chi abbarret in is séculos gasi comente dd’aus connota.

 

Sa manera prus bella po dda poderare est a dda bìvere, bastat a si bestire su costume e dd’ammostare, bastat intèndere unu sonete faendo ballu sardu e a ddu ballare, faer connòschere a totu su mundu is traditziones nostas.

 

Custu at fatu su grupu folk in totu custos annos, giumpando mares e ocèanos, sa traditzione nosta est arribbada in Spagna, Germania, Svezia, Olanda, Belgio, Grecia, Francia, Turchia, Eritrea, Brasile, Ungheria, Messico, Svizzera e ocannu in Polonia. Difatis de su 17 a su 23 de austu, seus istaos a su “V Miedzinadorowy Festiwal Folkloru Podlaskie Spotkania’’ in Brańsk, una ’idda apresu de Varsavia, faendo chimbe dies de ispetàculu paris a grupos de sa Georgia, Uzbekistain, Turchia, Ukraina, e àteros tres grupos polacos.

 

Ónnia grupu cun is ballos suos e is traditziones suas, totus ganosos de faer a connòschere sa própia cultura, cun sa cusciéntzia ca in cussu momentu fustis sa pandela de unu pópulu e de una terra. Difati, prima de cumenciare s’ispetàculu, totu is grupos paris faiaus sa cumpariéntzia nosta e in primu facera semper presente sa pandela sarda e cun-d-unu cartellu cun iscritu a mannu Sardìnia. Mancari non foeddaiaus totus sa matessi limba, mancari fustis a chie mannu a chie pitiu, aus fatu amighéntzia, aus imparau a si connòschere e a si cumprèndere. Chi sa die fustis in pitzu ’e su palcu ballando, a de note fustis faendo festa, ónnia pópulu at imparau de s’àteru is ballos e is cantos… Custu sì ca est folklore, no est solu artzare a palcu po fàere ispetàculu.

 

 

 

Partecipantes

 

Marco Atzori, Ilaria Barra, Gianluigi Cau, Francesco Cocco, Mauro Cossu, Manuela Demurtas, Marco Demurtas, Sebastiano Demurtas, Salvatore Dessì, Emanuela Loi, Cinzia Madau, Alberto Macis, Claudia Meloni, Francesco Meloni, Paolo Meloni, Andrea Mura, Giulia Mura, Ilaria Mura, Anna Olla, Federica Olla, Giovanni Sanna, Sara Sulis, Roberto Tatti, Sandro Tatti, Francesco Urru, Gianluca Urru, Mauro Urru.