PICT0010Sa Die de sa Sardigna de ocannu at batidu novas noas po sa bidda de Samugheo. In s’aposentu de su Museo Ùnicu Regionale de s’Arte Tessile Sarda s’est foeddadu de menhirs agatados in su sartu de sa bidda in su 2008. Si funt pinnicados po nde foeddare su sìndigu de Samugheo Emanuele Sanna, Emerenziana Usai de sa Soprintendéntzia Archeológica de Casteddu e Aristanis e Mauro Perra, diretore de su museo de Villanovaforru. At moderadu su giornalista Giacomo Mameli. Fut ispetadu fintzes Giuanni Lilliu, ma ancora a gherrigiu cun s’ifruentza, no est benidu; est istadu, peroe, arregodadu de is foeddos de su sìndigu e de is duos archeòlogos e de a sa preséntzia de sa fìgia.

 

Emanuele Sanna at contadu comente is menhirs funt istados cuberados. In unu cungiadu in sa zona de Cùcuru de Lai, in su mese de tréulas de su 2008, is barracellos ant apubadu muros fatos cun cantos de pedras mannas, chi pariant iscritas. Su barracellu Franciscu Loi at amostadu is fotografias de is pedras a Giginu Deidda, chi at singialadu sa chistione a su comunu. Tando is menhirs funt istados pinnicados e como funt chistidos in una domo de propriedade de su comunu. Ma is pedras fitas de Cùcuru de Lai non funt is ùnicas agatadas in Samugheo, comente at nadu sa dotoressa Usai, apustis de àere torradu gràtzias a su sìndigu po su trebballu de s’aministratzione e de àere batidu is saludos de su soprintendente, s’archeòlogo Marco Minoja.

 

Arisatzu e Paule Luturru funt àteros logos inue ant cuberadu menhirs. In Paule Luturru est istadu fatu fintzes un’iscavu in sa tumba de is gigantes e si funt agatados menhirs torrados a umperare in s’esedra de sa tumba: furint inie prima de dda fraigare, in s’època de su Brunzu de Mesu. Is menhirs de Samugheo tenent una forma ogivale, sa bidea de sa face de s’ómine, cun su nasu e is chìgios e, aintru de una “U” a conca a giosso, mostras a ischina de pische o a ispiga, a iscachiera.

 

Fintzes in is perdas fitas de Cùcuru de Lai, pariat ca non ddue furint menhirs cun arrastu de figura de ómine, diat a èssere cun pugnale. Ma, a Cùcuru de Lai, a su nàrrere de Mauro Perra, si funt agatadas pedras cun pugnales chi si pentzat rapresentent s’ómine gherradore, un’ideologia chi naschit in s’Europa in su millénniu III a innanti de Gesu Cristu. Is de Samugheo portant sa lama a triàngulu, comente is chi si connoschent in is Alpes, in Còrsica, in Puglia. Una cantidade manna de pedras fitas, sighit a nàrrere Perra, si funt cuberadas a cantos in is muros de Cùcuru de Lai, chi est una zona prena de arrastos prus antigos puru, comente is domos de gianas. Custos menhirs funt diversos de is àteros: non de ddu at solu chi portant su pugnale asuta de su nasu, ma fintzes cun mostras a cérchiu o a istellitu o cun-d-unu cérchiu e in pitzu unu motivu a matighedda; nde ddu at piticatzos puru, de 15 – 20 centìmetros.

 

Is archeòlogos funt istudiando custas mostras, ma Perra ispiegat su chi nde pentzat. At bistu ca in Sardigna ogna zona de agatadura tenet is disegnos suos: is de Làconi; is de Samugheo chi assimbìgiant a is de Orruinas. Totu custu faet a crêre ca, a su tempus de is menhirs, ddu iat una territorializzazione: prus de una comunidade s’arreconnoschiat in unu sartu comunu e in custos sìmbolos. Ogna menhir fut un’aiàiu mannu umperadu po marcare is làcanas. Is menhirs s’agatant apresu de tumbas, o de logos de passagiu de unu sartu a s’àteru: faci aforas boliant nàrrere ca su sartu fut de una comunidade sola, faci aintru furint singiale de un’identidade culturale. Portant sìmbolos chi ognunu cumprendiat inderetura, serviant, tando, a si ligare a su sartu, a bìnchere is acàpios de su parentìgiu po cussos faci a su logu. A sa serrada de su cunvegnu, inue pagu s’est foeddadu de su significadu de Sa Die de sa Sardigna, su giornalista Giacomo Mameli at intervistadu a Maria Lai a pitzu de su sensu de s’arte.

 

 Àteru istrangiu de sa Die samughêsa est istada s’artista Maria Lai, chi disegnat telas cun filos, faina chi dd’acòstiat a is tessingianas de Samugheo. Giacomo Mameli dd’at domandadu it’est s’arte po ditu suo: “S’òpera de arte est su chi portat calecuna cosa de maschile, de feminile e de divinu totu paris… ma non ddue podet èssere s’artista chentza su massaiu”. Parte manna in s’òpera de arte, issa pentzat, tenent is crìticos, is chi ant imparadu a interpretare s’arte. A mengianu s’artista est istada allogida de is maistas de telàrgiu de sa bidda.

 

 

Apustis de su cunvegnu is menhirs de Cùcuru de Lai si funt pòtzios abbaidare in-d-una domo antiga de sa bidda. A cumenciare de a sa pratza furint postos in fileras amostando is pugnales e is àteras mostras: de asi depiant cumpàrrere in su sartu a is tempos issoro, cun is figuras a primu facera. Aintru de sa domo àteros menhirs a cantos faent a cumprèndere sa cantidade manna de pedras fitas agatadas in su cungiadu: si pentzat chi in su santuàriu nde ddu essent prus de 80.