gnognosaurs promo sardo01Is dinosàurus? Lollonis. Non totus, non cuddus de Jurassic Park, ca faint a timi mannus e piticus. Ma is Gnognosaurs eia, cussus tontixeddus nàscius de sa matita de su friulanu Andrea Dree Venier. Imoi, custus personagius ispassiosus chistionant in sardu puru, gràtzias a Ivo Murgia, chi po Condaghes at pubblicau Is Gnognosaurs.

 

“Su progetu nascit de s’atóbiu cun Andrea Dree Venier in is pàginas de sa rivista friulana La Patrie dal Friûl, aundi apu cumentzau a iscriri de lìngua e cultura sarda”, narat Ivo Murgia. Su primu cuntatu est istétiu on line. “Su blog in sardu cosa mia e cussu in friulanu de Dree si funt acostiaus po s’agiudai in su mari mannu de blog in italianu e atras lìnguas istatalis. Cun is lìnguas nostas ‘minorizadas’ eus provau a isfidai sa retza, imperendu is armas de sa cultura nosta. Un’iscioberu coragiosu chi perou, a bellu a bellu, s’est donendu arrexioni”.

 

Dree in prus de essi unu blogger, un’iscridori e un’operadori culturali po su friulanu est unu disinniadori balenti e de annus, cun is istriscias suas, fait acostiai in modu ispassiosu mannus e piticus a sa normalidadi de sa lìngua ‘minorizada’. Tra is ùrtimus imbentus sûs is Gnognosaurs, dinosàurus macocus chi ndi faint prus de Carlu in Francia in giru po sa preistória. “Gnogno in friulanu bolit nai lolloni – narat Ivo Murgia – po cussu a prim’ora ia pentzau de tradusi su nòmini cun Lollosàurus, ma s’autori at bófiu poderai su nòmini originali in totu is tradutzionis”. Is Gnognosaurs s’agatant feti in friulanu, duncas Ivo s’est dépiu ponni a imparai sa lìngua “ma gràtzias a Dree e a unus cantu fueddàrius on line, si podit nai ca nci seu arrennésciu”.

 

No est istétiu fàcili: “Dree est una pinna bona, brullanu e duncas depia torrai sa finesa sua in sardu. Cun passiéntzia e cun is trassas giustas, chentza mi ndi stesiai de su sensu originali creu su trabballu de dd’ai onorau. Pensu chi siat un’opera bona po fai acostiai mannus e piticus a sa lìngua nosta. Ispereus chi possat tenni sa sorti chi at tentu in Friuli”.

 

Ivo Murgia est nàsciu a Casteddu in su 1974. Laureau in psicologia at fatu unu master de sardu e de dexi annus trabballat cun sa lìngua in comunus, iscolas, universidadis, arràdius. Tenit unu blog in sardu de su 2006 (http://logga.me/ivomurgia/) e at imprentau Contus Africanus, Giuanni Batista Tuveri, Egidio Pilia, Storie di Comunità cun s’Alfa Editrice, Crònaca de una morti annuntziada e Is Gnognosaurs cun Condaghes, Su pòpulu de brunzu cun la Provìntzia de Casteddu e Micro-contus con Lastura. Po s’Alfa Editrice at curau tres librus de poesia improvisada e de didàtica de su sardu: Su cantu de sei in Sardìnnia, Ainas po su sardu e Atòbius in poesia. Iscrit contus in sardu e at bintu cuncursus de importu in totu s’Ìsula, medas de custus contus ddus ant tradùsius in italianu, galegu e tedescu, atrus funt diventaus pièces teatralis.