BENTESOI nootemporecords5Su progetu Bentesoi nascit de s’unioni de dûs artistas: su musicheri eletrónicu cuartesu  Arrogalla (Frantziscu Medda) e sa cantanti Claudia Aru Carreras de Biddexidru. Sa collaboratzioni est nàscia in s’arretza, gràtzias a myspace, candu Frantziscu biviat in Bologna e Claudia in Roma, ma s’est assetiada aintru de su colletivu indipendenti Nootempo in s’annu 2008. Bentesoi nascit ofitzialmenti in su mes’’e cabudanni 2008 cun sa bessida de su sìngulu/clip My Nation fatu de Laura Piras in collaboratzioni cun Emilio Canu. A custu est sighiu s’album Tripland bessiu in mes’’e idas. Cicaus de cumprendi paris a Frantziscu comenti sulat custu bentu…

 

Chini at iscioberau custu nómini e comenti mai dd’eis iscioberau?

 

Dd’eus iscioberau impari. Su bent’’e soli est unu bentu tìpicu de su Campidanu: callenti, apoddosu, chi sicat. Su nómini tenit aintru un’elementu circulari (su soli), e un’elementu dinàmicu (su bentu). Su sentidu de su nómini fait a dd’arresumi in custa fràsia: “Unu biaxi passendi po is terras, arregollendi arrogus de sonus e fueddus chen’’e tempus”.

 

Cali est su gèneri musicali chi feis? E cali atrus gèneris tocais (e amesturais…)?

 

Seus una truma de mùsica eletrónica. Pigaus sonus e fueddus de su connotu sardu, mediterràneu e de su chi si spantat. Craramenti si praxit a s’amesturai cun atras mùsicas, cun su dub, su jazz, su rap, sa world music etc… Non si praxint is annomìngius “folk”, “etno” etc… Non si praxit a serrai sa cultura sarda in sa gàbbia de s’étnicu!

 

Cun calis artistas collaborais?

 

Cun totus cussus de su colletivu Nootempo: Quilo Sa Razza, Randagiu Sardu e DJ Ganga (chi est bessiu cun su discu sû imoi e totu). In su primu album nostu “Tripland” eus traballau cun Massimo Loriga (Nur), Rossella Faa, Marino de Rosas, Orlando Mascia, King Kietu (Sardìnia Bass Legalize), Sandro Fresi, Utku Uluer (Istanbul), Leur (Barcelona) e Volfoniq (Montpellier). In prus assolus traballaus cun-d-unus cant’’e artistas natzionalis e internatzionalis.

 

De ita chistionant is cantzonis de bosatrus?

 

Calis funt is messàgius chi boleis donai? Chistionaus de totu, de is argumentus prus de importu (su deretu a s’autodeterminatzioni, s’economia, sa naturalesa, is média etc…) a cussus prus lébius, balossus e ingiogatzaus. Boleus mandai unu messàgiu francu de stereótipus chi càstiat a su tempus benidori chen’’e si scaresci chini seus e de innui beneus. Andai in youtube e cicai su segundu sìngulu nostu: Messanger Love…

 

Imperais s’ingresu e su sardu in is cantzonis bostas, ma puru atras limbas. Poita custu iscioberu? Cali resultau (in su sensu de is emotzionis…) ndi seis otenedu? E cali est s’importu chi tenit su sardu in custu progetu?

 

Claudia imperat s’ingresu, su sardu campidanesu e su logudoresu, su catalanu, su spanniolu e su turcu puru. Si praxiat a fai unu discu pren’’e coloris, sonus e lìnguas cun-d-unu sentidu mediterràneu. Eus fatu una bersioni de Que volen aquesta gent? de sa cantanti catalana Maria del Mar Bonet (chi s’at torrau gràtzias puru) e una bersioni de una cantzoni traditzionali de Istanbul, chi si narat Telgrafin Tellerine, e candu eus sonau in Bologna nci fiant is piciocas turcas chi cantant imparis a nosu. Fait a chistionai de totu cun dónnia lìngua, duncas cun su sardu puru. Su sardu tocat a ddu chistionai dónnia dì, e sigumenti nosu ddu chistionaus dd’eus fatu intrai in su discu. In prus metricamenti est bonu meda po cantai e scriri cantzonis.

 

Ita raportu teneis cun sa terra ’osta? Cali pesu tenit sa bidda e cali sa citadi (ma finas s’Ìsula e-i su mundu…) in sa musica de Bentesoi?

 

Nosu in Sardìnia biveus beni! Fortzis poita po tempus meda eus bìviu aforas. Deu in Bologna e Claudia in Bologna, Roma, New York e Barcelona. Bentesoi est nàsciu in su disterru, ma sceti candu seus torraus su progetu s’est adelantau beni! Po nosu is biddas funt su coru de sa terra nosta, funt centrus de produtzioni culturali cumenti is tzitadis. Is traballus nostus (de su colletivu Nootempo), nascint e s’adelantant in bidda, tra Seddori, Cuartu, Biddexidru e Lunamadrò innui amesturaus is sonus in su stùdiu de su maistu Sebastiano Vacca. De custu argumentu chistionaus in BDA Callin’ impari a Randagiu Sardu.

 

Seis musicheris chi sighint una batalla polìtiga puru: cussa de s’indipendéntzia sarda…

 

Nosu seus indipendentistas, trabballaus po spainai e adelantai sa cuscéntzia natzionali sarda, non seus serraus perou, boleus chistionai cun totus, puru cun chini a s’indipendéntzia non creit. Non seus natzionalistas, non s’intendeus parti de su mellus pópulu chi bivit in sa mellus terra de su mundu. Dónnia cultura depit essi lìbera de s’adelantai e de iscioberai su tretu mellus po sa terra sua.

 

Chistionaus de live!

 

Sonendi teneus una trassa electro-punk! No nci funt diferéntzias meda intr’’e sa Sardìnia e foras, s’agataus beni in dónnia logu. Su logu mellus innui eus sonau est s’Arteria de Bologna (aintru de sa rassinna Linguaggi Senza Frontiere apariciada de s’assòtziu “Che Torni Babele”) innui eus agatau unu pùbbricu de italianus, sardus e erasmus de dònnia parti de su mundu chi s’est acostau a nosu e s’est spassiau meda.

 

Progetus de imoi e de cras…

 

Imoi seus acabendi su segundu discu nostu, chi at a bessiri in beranu e chi at a tenni sonoridadis diferentis e collaboratzionis noas. Non fait a si narri de prus! De su 4 fintzas a su 14 de martzu eus a fai, gràtzias a su Progetu Brinc@ (progetu po ispainai sa mùsica sarda in Europa) unu tour europeu innui eus a sonai in Modena, Torino, Bologna (Bologna Brinc@ festival), Bruxelles, Vienna, Karlsruhe, Berlin (Berlin Brinc@ festival) e Paris. A s’acabbu de arbili eus a sonai in Madrid, Barcelona e Valencia. Claudia est bessia in-d-una compilation giaponesa de boxis femininas e at trabballau beni meda in su discu nou de DJ Ganga Gangalistics. Deu ap’a bessiri in-d-una produzioni internatzionali Recto Versus vol 2 fata cun sa netlabel frantzesa LCL (www.lclweb.org), innui nci est un’arregorta de remix de Arrogalla fatus cun musicheris eletrónicus de totu su mundu.

 

 

box Acàpius ofitzialis:

Bentesoi: www.bentesoi.com-www.myspace.com/bentesoi

Colletivu Nootempo:  www.myspace.com/nootempo

Claudia:  www.myspace.com/claudiaarucarreras

Arrogalla:  www.myspace.com/arrogalla

Info: i nfo@nootempo.com.

Po comporai is discus:  infocd@nootempo.com.

Po apariciai unu cuntzertu de Bentesoi:  bookin@nootempo.com.