Troia fut una citadi de s’Asia Minori, a s’intrada de s’Ellesponto in Turchia. Innoi si fut cumbàtia sa gherra tra Aregus e Troianus, contada de Omero in s’Iliadi. Fut istétiu s’archeòlogu Heinrich Schliemann a ndi torrai a bogai a pillu is ruinas, in su 1871. A Troia is primus sinnus de vida umana funt de s’era neolìtica (3000 i.C.), ma sa citadi vera: cun murus de cinta mannus, turris e portas, fut esìstia tra su 1800 i.C. e su 1300 i.C. Betada a terra de unu terremotu e inderetura torrada a pesai, Troia si fut isvilupada e erricada in pressi, finas a candu non fut abbruxiada in su 1170 i.C. A parri de is archeòlogus, po mori de sa gherra contra is Aregus. Acabbada, gràtzias a sa trassa de su Cuaddu de Troia, cun is pampas chi nc’iant papau sa citadi intrea.