pitigalimba defSun detzidende in campu literàriu,

sos cumpetentes de ogni metròpoli,

chi totu sas peràulas in òpoli

agaten logu in su vocabolàriu.

 

 

Gai s’irrichit su campionàriu

cun tangentòpoli e cun afitòpoli

e non podet mancare invalidòpoli

s’ultima perla ’e su nostru frasàriu.

 

 

E sicomente esistin sos corrudos

bi ruet a pinzellu corrudòpoli

subr’a corros maduros e minudos.

 

 

Ma b’istat fintzas bene sessuòpoli

tra coscias, tittas e paneris nudos,

ch’in sardu cheret narrer bagassòpoli.