Una musa ’e cumpagnu as orfanadu, morte crudele, bàrbara e tirana: sicu as in sa nae frisca e…