Mohandas Karamchard Gandhi, nadu Mahatma (Ànima Manna), est istadu unu filòsofu e politicu indianu, amparadore de s’agguantu chene armas e…