Patrizio Zurru tenit una libreria in Casteddu: ‘Piazza Repubblica Libri’. Imparis a Daniele Pinna est titulari de s’ùnica agentzia literària…