Non podit proiri po sempiri, narat su diciu. At essi aici ma ancora non parit erribada s’ora de ndi bogai su costumu po su mari e nemancu orroba de si ponni po su calori. Totu curpa de unu mesi de maiu chi est partu oguali a-i cussu chi si narat po martzu: macu! Mesi chi nos at fatu biri soli pagu e frius meda e nos at imparau a tenni sempiri su paracu a portada de manu ca non si scit mai. In pissu de su Genanrgentu e de su Limbara s’est torrau a biri su nì. In custas primas binti dìs eus bidu ca at propriu ma mai in mala manera e is numurus de s’abba chi at fatu est cuasi oguali a sa medai de custu mesi de sempiri. In calencunu logu at proppriu de prus comenti in San Teodoro, Budoni e Bosa ma in s’orrestu de Sardigna nou.

Funt invecias is temperaduras chi funt caladas: is minimas de ses e otu gradus a suta de sa media e in is dìs fridas finas de noi e dexi.

Eita tocat a s’aspetai ancora po custa coa de maiu? Is espertus narant c agiai de oi bessint is temperaduras ma giai de sa dì de cenarba torrat a proiri, non meda ma s’infriscat s’airi. Giai at erribai s’istadi, a dogna manera, tocat a tenni feti unu pagu de passientzia.

 

 

Foto: estense.com