Abbaidende su panorama polìticu sardu, mescamente in custas ùrtimas eletziones, si cumprendet deretu chi, comente a àteras ocasiones che a…