Musicista e cicadori étnicu, cumponidori e diretori artìsticu de s’assótziu musicali-culturali Iskeliu. In is cuncertus acùsticus sûs, Sandru Fresi sa…