Su sindigu de Casteddu, Pàulu Truzzu, est po torrai a oberri totu in Sardigna – a innanti de cussu chi narat su Dpcm – ma cun totu sa seguresa possibili. Truzzu ddu at fatu sciri in s’atobiu fatu intru de is Regionis e is cumunus po torrai a fairi oberri is braberis, is estetistas e cussus chi pintant is corpus. Una atru puntu frimu, po Truzzu, est chi is numurus si scipant die pro die, po tenni totu sa situatzioni suta controllu.

“S’undixi de maju deu ia bolli torrai a oberri cantu prus atividadis – at scritu in Facebook-. Ddu naru poita est erribada s’ora de torrai a alluiri is biddas e is citadis nostas. Ma po ddu fairi depu essiri seguru de non ci calai de sa pingiada a su fogu”. “Depu tenni – at aciuntu – sa seguresa massima de non ponni a erriscu sa saludi de totu is casteddaius”. Imoi tocat a biri comentì andant custas primas dies de libertadi, ma parit ca sa lugi est incumentzendusì a si fairi biri.

 

 

Foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Paolo_Truzzu