Tatari e Terranoa obidint a is cumandus de su presidenti de sa Regioni Christian Solinas. Is dus sindigus, Nanni Campus e Settimo Nizzi, ant fatu sciri ca sighint a tenni serraus, finas a su tres de maju, campusantus, spiagias e parcus e non donant su permissu de torrai a oberri cartolerias e librerias.
Ddu est, a dogna manera, calencuna diferentzia. Chi in Tatari non fait a si ponni a curriri in perunu logu, in Terranoa si podit fairi abarrendu in is orus de domu e aici puru candu si portat su cani a passillai.
S’unu e s’atru funt de acordiu ca is pagus multas de su fini cida de Pasca Manna e is numurus de is positivus chi abarrant, prus o mancu, sempiri is proprius, funt su signali ca s’orruga chi s’est pigada siat cussa prus giusta.
Una de is pagas diferentzias de is dus est ca Nizzi iat airi preferiu de fairi trabagliai puru cussus chi ddu faint in is campus e cussus chi s’ocupant de su birdi pubricu, poita funt giai abituaus a ddu fairi unu atesu de s’atru.

Foto: https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2020/04/14/coronavirus-sassari-e-olbia-restano-blindate_6474b2e2-56d7-4daa-9a33-7fa58751a517.html