“Tropu pagu dinari, non bastat po donai una manu de agiudu a totu cussus chi funt bivendu custu tempu dificili meda, serbit unu redditu de cuarantena, c’at pagu de eita nai”. Custus funt is fueddus de su sindigu de Casteddu Paulu Truzzu, a pustis is mesuras de su Guvernu po donai unu pagu de dinari a chini est in dificultadi manna po mori de su Coronavirus chi at fatu serrai totu in Sardigna puru.
“Cun custu pagu dinari non si podeus fairi carrigu de su disisperu de sa genti”, sighit a nai Truzzu, chi giai eriseru iat pediu a su Guvernu de non lassai assolus is Comunus. At aciuntu dapoi: “Cumbidu totu is sindigus a fairi intendiri sa bogi nosta, totu paris. Finas a imoi nemus at morrungiau, poita tocat a fairi scuadra cun unidadi de parti de totus. Perou non est giustu a lassa is’alluminu in manus de chini est sempiri a su costau de is citadinus”.

Foto: https://www.youtube.com/watch?v=OgNpHkeZ6W8