“S’Europa si pongiat in mesu a innanti chi siat adduru, totus depint cumprendiri s’amelessu malu de su Coronavirus”. Est sa segunda borta, de candu su Covid-19 est erribau in Italia, chi su presidenti de sa Repubblica Sergiu Mattarell chistionat a totu sa natzioni. Ddu fait a pustis chi su Consigliu Europeu non at pigau in su seriu cun agiudus po totus custu tempus castigau. Mattarella fueddat de una “pagina trista” de sa storia de s’Italia e cumbidat totus, partidus de guvernu e de opositizoni, a s’unidadi.
Su Presidenti donat a totus fueddus de sperantzia po su benidori: “Incumentzaus a pensai a cussu chi eus a fairi a pustis totu custu, is italianus scint donai meda candu tocat a torrai a partiri de nou”. Pedit a is italianus de tenni rispetu de totu is mesuras chi at donau su Guvernu: “Regulas grais po totus, ma non si podit fairi atru. Su mundu nosi castiat spantau po cussu chi seus fendu e po comenti totu sa genti sighit custas regulas”. Ma s’atentzioni prus manna Mattarella dda donat a s’Europa: “Sa Bce e sa Comissioni ant giai decidiu in cosas importantis, agiudaus puru de su Parlamentu Europeu. No ddu at ancora fatu su Cunsigliu de is presidentis de is guvernus de dogna natzioni. Nosi aspetaus chi ddu facant in is dis chi erribant”.

Foto: https://www.wired.it/attualita/politica/2020/03/06/discorso-mattarella-coronavirus/