De duas dis mancu unu mortu in Sardigna de Coronavirus e, sempiri de duas dis, feti unu impestau. Est custu chi si ligit in su bulletinu de sa Regioni chi dogna dì amostat is numurus de custa pesta maladita. Is impestaus, de candu est incumentzau totu custu, in s’isula bessint a 1.319. Abarrant 119 is mortus e funt 577 is sanaus, binti in prus cunfrontas a s’urtimu bulletinu. Sighit a calai, invecias, su numuru de is positivus: 623, 19 de mancu. De custus, 11 funt in terapia intensiva, 91 in is aposentus de is ispidali e 521 incungiaus in domu. Is positivus funt aici dividius in Sardigna: 243 in sa Citadi metropolitana de Casteddu, 94 in su Sud Sardigna, 55 in provincia de Aristanis, 78 in cussa de Nugoro e 849 in cussa de Tatari.

De su cuatru de maju, sa dì chi est incumentzada sa “Fase 2”, finas a is cuatru de merì de eriseru funt in 1.577 erribaus in Sardigna, cun s’autorizatzioni de sa Regioni. Cuasi sa metadi po torrai a domu. In numuru de 1.205, invecias, cussus chi si ndi funt andaus de s’isula nosta. De su 19 de martzu passau in totu funt erribaus 12.981 e partius 7.514.

 

 

Foto: regionesardegna.it