Mateu Renzi nd’est furendu iscritus a su Partidu Democratigu e a Giorgio Oppi. Custu est cussu chi parit de sa lista de is responsabilis sardus chi Italia Viva, su partidu nou de su presidenti beciu de su guvernu, at amostau eriseru a apustis su primu atobiu natzionali in Cinecittà. Sa lista est de segi cun d’un’omini e una femina in dognunu de is otu collegius eletoralis sardus.

Unu de is primus ispantus de Renzi est sa nomina de Franciscu Pinna a sa ghia de Italia Viva in su Nuoresu. Pinna, nasciu in su 1963, est cumercialista e sindigu beciu de Orani, finas a su mesi de talamini de su 2019 fut su tesorieri de su Pd sardu e imoi at a trabagliai paris a Francisca Moro, abocada, nascia in su 1977.

Un’atra sorpresa de Italia Viva erribat de su Sulcis: Renzi ddu at intregau a Mauritziu Cerniglia, diretori de s’Arst in su Sulcis e, de cantu si narat, unu chi no at mai moviu unu bidu chena chi Oppi essit nau ca giai. Cerniglia at a trabaglia paris a Pàula Parigi.

In Casteddu a rapresentai Renzi, invecias, eus a tenni Claudia Medda, assessora becia de sa comuna de Casteddu, paris a Antoni Avino Murgia, abogau, nasciu in su 1966.

 

 

Foto:https://www.repubblica.it/politica/2020/02/01/news/renzi_noi_siamo_per_la_stabilita_del_governo_ma_non_vogliamo_l_immobilismo_-247325240/