Prus o mancu funt 370 is casus de Coronavirus in Sardigna. De is malaidus norantacuatru s’agatant in is ispidalis (digiotu in terapia intensiva), e is atrus, invecias, funt in isolamentu in domu insoru. Prus de centu funt is asintomanticus. In 2500 si funt controllaus e, a dolu manuu, crescint is mortus puru: imoi funt undigi. Sa zona prus impestada est su sassaresu, cun prus de duxentucincuanta casus, sighia de su casteddaiu cun una sessantina. De eriseru su virus est erribau in Carbonia puru, si chistionat de un’omini né giovunu ma mancu beciu chi at tentu eita biri cun d’unu erribau de s’Italia de pissu.

In s’ora, in Seddori si chistionat de cuatru mortus suspetus in s’ospitziu de sa Madre de sa Divina Provvidenza e po custu su sindigu, Alberto Urpi dd’at serrada de eriseru a mengianu e non ddue podit intrai nemus. A intru funt in trintunu: bintitres becius, de custus in cincu tenint caglientura chi fait pensai a su Covid-19, cincu trabagliadoris e tres mongias.

 

 

Foto: https://www.minube.it/posto-preferito/sanluri-vs-a3674097