Po sa tertza dì de sighiu s’abasciat su numuru de sa genti ricoverada in terapia intensiva, calant a suta de is duamila is positivus e a suta de is cuatrumila in totu cussus de is impestaus nous. S’unica nova chi non est bona est su numuru de is mortus chi, a pustis is 525 de dì innanti de eriseru funt torraus a bessiri in pissu de is 600.

Custus funt is numurus chi at donau eriseru, comenti dogna mericeddu, sa Protetzioni Civili. Is malaidus de Coronavirus in Italia funt 93.187 e su numuru in totu de is impestaus, contenduru mortus e sanaus, bessit a 132.547, tremila e sexentus in prus ma a suta is cuatrumila, numuru chi non si biat de tres cidas. Cussus chi s’agatant ancora in terapia intensiva funt 3898, is ricoveraus in is ispidalis 28976 e 60313 funt in isolamentu in domu insoru cuasi chena perunu problema.

Is tamponis, po s’ora, chi ant fatu in totu funt erribaus a 721.732, de custus prus de 373mila ddus ant fatus in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto.

 

 

Foto: https://www.corriere.it/salute/malattie_infettive/20_aprile_05/coronavirus-italia-128948-casi-positivi-15887-morti-bollettino-5-aprile-674a6412-7751-11ea-9a9a-6cb2a51f0129.shtml