A is ses de eriseru a merì at, comenti a su solitu, chistionau sa Protetzioni Civili po donai is numurus de su Coronavirus in totu sa natzioni. Custa borta non po buca de Angilu Borrelli, su capu, chi eriseru a mengianu fut acaglienturau, ma po buca de Austinu Miozzo, chi est su numuru dus.

“Oi is sanaus funt 1.036, aici faint in totu 9.362. Is impestaus nous, invecias, funt 3.491 e in totu 57.521” at nau Miozzo.

Is mortus si funt abascaius, cusa et una bona nova, e funt 683, sessanta de mancu de sa dì innanti, e, giumpendu is setimila, funt erribaus a 7.503.

De custu abasciamentu de sa Protetzioni civili faint sciri ca imoi chi si bolint biri is numurus calendu tocat a sighiri sempiri de prus cussu chi narant is mesuras pigadas de su Guvernu.

Luisu D’Angelo, diretori de su Dipartimentu de sa PC, at aciuntu ca in sa dì de eriseru ant tramudau tres ominis de sa Lombardia in atrus logus: unu in Genova e dus in Lipsia in Germania.

 

 

Foto: https://www.giornalettismo.com/numeri-coronavirus-25-marzo/