Non si frimat in su mundu sa pesta de su Coronavirus. Funt prus de unu milioni e mesu, in totu su mundu, is impestaus. Is urtimus numurus de sa Johns Hopkins University narant ca cussus chi nd’ant boddiu su virus funt bessius a 1.601.984 in totu is Stadus e is mortus ant giumpau is norantamila erribendu a unu numuru aberu spantosu: 95.731. S’Italia, a dolu mannu, est cussa chi contat prus mortus de totus, sonumancu po cussu chi narant is autoridadis sanitarias: 18.729.

Ma est totu su mundu a sunfriri e is Stadus Unidus puru non podint “erriri”, difatis est su primu Stadu po numuru de impestaus, e po imoi si ndi contant 466.033. Is mortus americanus funt bessius a 16.690 e de custus funt 1.783 cussus chi si funt mortus feti in is dis de mercuris e giobia passada. Galu non si biet candu totu custu at a acabai e candu su mundu at a torrai a curriri, cun croba prus manna de cussa chi s’est donada finas a imoi. Eus a benni a biri!

 

 

Foto: https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-02-05/johns-hopkins-displaces-harvard-as-top-fundraiser-in-record-year