“Cussu chi ant decidiu in Sardigna est de torrai a biri”, ddu at nau su ministru a is afaris regionalis e a is autonomias Franciscu Boccia eriseru in Sky tg24.

A s’acabu de totu is fueddus is Regionis ant pigau mesuras “cuasi ogualis a cussas de su Dpcm”, a parti duas: sa Calabria e sa Sardigna, at fatu sciri su ministru.

“Calencuna cosa de is regulas chi custas duas regionis ant donau tocat a ddas torrai a biri. Candu fueddu pensu a cussa de sa Regioni autonoma de sa Sardigna chi donat a is sindigus su poderi de biri chi is missas in cresia si possant fairi. No est aici chi depit andai”, at nau Boccia.

De s’orrestu sa cresia sarda est dubbiosa e at aspetai cussu chi narat sa Cei, chi est ponendusì de acordiu cun su Stadu po torrai a oberri is cresias po du 20 o 31 de maju.

Su ministru at finas nau ca “a pustis su 18 de maju o in sa cida in segus is regionis possant decidiri eita fairi castiendu is numurus de impestu, ma finas a tandu tocat a sighiri a sa litara su decretu de su guvernu”.

 

 

Foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Boccia