Lambrigas tristas in Samugheo po sa morti de una femina originaria de sa bidda de su Mandrolisai chi biviat de annus meda in Continenti. A ddu fairi sciri, cun d’unu post in Facebook, est su sindigu de Samugheo e totu, Antonello Demelas: “E a sa fini est erribada sa nova chi timia de prus, chi no airi mai bofiu intendiri, chi at prenu de dolori totu sa bidda. Una de Samugheo, chi biviat in Bresso, a costau de Milano, nos at lassau”, at scritu su sindigu. At aciuntu in segus: “Pariat ca a nosu, bidda pitica, non si at airi mai boddiu, chi de nosu non podiat erribai. Invecias no est aici, non podeus fairi finta de nudda. Chi nosu puru non sigheus cussu chi nosi funt narendu de meda dis, a non bessiri e a donai croba manna, erriscaus comenti de totus”.

Po sa bidda de su Mandrolisai no est acabada aici e in sa noti est erribada atra nova legia: un omini, sempiri nasciu e pesau finas a piciocheddu in Samugheo, chi mancaiat de una cincuantina de annus est mortu sempiri in d’unu ispidali de Milanu e sempiri po su Coronavirus. Su sindigu e totu ddu at fatu sciri.

 

 

Foto: https://www.borghiautenticiditalia.it/borgo/samugheo