“Meda genti bivit cun arriolu mannu custus tempus, cumprendu chini non podit trabagliai e cussus chi po su benidori erriscant su trabagliu. Apu ligiu calencuna litara chi apu erriciu, mi pongiu in is bestiris bostrus: est grai!”. Aici su presidenti de su guvernu Conte scrit in Facebook po arrespundiri a chini dd’at scritu.

“Mi est pragia meda sa litara de Elisabetta, chi fait s’estetista in Pomezia. Comenti medas atras collegas suas mi at scritu po torrai a trabagliai cun totu is mesuras de siguresa, apu ligiu finas sa litara de Luciana de Torino, chi trabagliat in sa ristoratzioni e m’at donau consiglius bonus. Apu intendiu totu s’amori po s’arti de Tonino, brabieri de Potenza. Soi seguru ca, cun s’arrespetu de is mesuras, in calencuna zona s’at a podiri binciri sa pesta”, at scritu Conte.

“Su Stadu, aici comenti totu is trabagliadoris, no at mai agatau un’amelessu aici – at sighiu su presidenti -. In is urtimus dus mesis eus postu dinari a curriri comenti si fait in dus o tres annus. In medas ant erriciu un’agiudu, atrus ddu ant a erriciri in is dis chi ant erribai”.

 

Foto: https://www.giornalettismo.com/perche-giuseppe-conte-facebook/