“Apu bofiu fairi calencuna cosa bagliat po cussa chi est diventada, in su tempus, sa domu mia. Una manera po torrai gratzias a totu sa genti chi mi bolit beni”. A chistionai est Idrissa Mballo, piciocu senegalesu de bint’annus chi de unu pagu de tempus s’agatat in d’un’agriturismu de Sini. Idrissa at fatu e cosiu centucincuanta mascherinas po sa genti de sa biddigedda de sa Marmilla. Unu contu bellu de averas aunia si podit biri comenti sa solidariedadi e su biviri paris balit prus de dogna atra cosa. Su giovunu africanu at scioberau de fairi parti de su progetu, nasciu e ghiau gratzias a sa Pro Loco, po cosiri is mascherinas. “Sciu cosiri de sempiri, de candu fui piciocheddu e m’agataia in Senegal, agiudai sa genti de Sini mi fait prageri meda e aici m’intendu finas meglius”. Su sindigu de Sini, Biagio Atzori, at nau ca est una bella testimonia de comenti sa genti podit biviri chena pensai a nudd’atru che a s’agiudai totu paris.

 

 

Foto: https://it.wikipedia.org/wiki/Sini_(Italia)