De su tres de làmpadas s’at a podiri torrai a viagiai, ma feti po is Regionis chi erriscant de mancu. Ddu at nau su ministru de is Afaris generalis Franciscu Boccia, ascurtau de sa comissioni Federalismo fiscale de sa Camera de is deputaus. “S’idea de torrai a oberri is viagius intru de is regionis dd’at giai posta, nieddu in biancu, sa presidenza de su Consigliu. Ma tocat a biri is numurus, a innante de torrai a incumentzai. Chi una regioni erriscat meda est meglius chi sa genti non si movat”.

Po imoi funt segi is regionis e is duas provincias autonomas de Bolzano e Trento a tenni erriscus bascius, atras tres regionis, Lombardia, Molise e Umbria funt castiadas cun atentzioni. “Eus bintu feti sa prima bataglia contras de su virus e torrau a ponni in pei s’Italia. Su numuru de is impestaus s’est abasciau de meda, e de custa sienda depeus torrai a partiri in sa Fase. Su Guvernu a is regionis at nau ca si podiat oberri chi andaiat totu beni, non ddi s’at nau ca depiant oberri po fortza. Totu depeus donai croba e totus si depint pigai is responsabilidadis”, at sighiu a nai su ministru.

 

Foto: https://www.forzapalermo.it/news/accordo-regioni-boccia-governatori-richieste.html