Cun is dus de eriseru, imoi, funt cuatru is personas impestaus de su Coronavirus in Sardigna. Is urtumus dus funt una ricercadora de s’universidadi e su cumpangiu, bivint in Nugoro e funt in domu insoru in isolamentu. Sa femina est una de cussas chi fut in s’atobiu de Udine aunia ddue fut finas su professori de s’universidadi de Agrarai de Tatari chi bivit in Casteddu chi est in isolamentu de martis passau. Una borta torrada de Udine, sa professoressa, at incumentzau a tenni caglientura e tussi. At timiu e at lamau is dotoris po sciri eita depiat fairi, a pustis de calencuna dì a issa e a su cumpangiu ddis ant nau de abarrai, po fortza, in domu insoru.

“Podeus nai, a dogna manera, ca is dus non s’ant boddiu su virus in Sardigna, innoi non c’est perunu logu de impestamentu”, at nau s’assessori a sa Sanidadi Màriu Nieddu.

Funt cuatru, duncas, is impestaus sardus chi bivint in s’Isula ma funt ses, in totu, cussus malaidus: is dus nuoresus, s’imprendidori de corantadus annus chi, de su 15 a su 18 de friargiu, fut in sa fiera de sa birra artigianali de Rimini, su professori universitariu impestau in Udine, un’omini chi s’agatat in s’ispidali Sacco de Milanu e una femina de Tatari chi est in su Spallanzani de Roma.

Funt invecias centucincuanta is sardus in isolamentu fortzau in domu e controllaus de is dotoris. Totu genti cumbidada a abarrai in domu po catodigi dis poita ant tentu eita biri cun is impestaus.

 

 

Foto: http://www.ansa.it/sardegna/notizie/2020/01/31/coronavirusnegativo-primo-caso-sardegna_d260e48c-d374-42c9-8b8a-19c839488642.html