Serraus in domu finas a s’acabu de arbili e forsis a pustis su primu de maju puru. Su Guvernu de Conte, ancora no est seguru, parit chi apat decidiu. A cantu narant cussus chi scint sempiri is cosas andaus a sighiri custa corantena po atras catodigi dis de seguru, e in segus s’at a biri. Massimamenti po cicai de non fairi atobiai sa genti in cussas chi de sempiri funt festas nodias, sa Liberatzioni de su 25 de arbili e su primu de maju, su Guvernu est studienduru mesuras noas. Sa “Fase 2”, cussa de su biviri cun su virus, depit essiri de atentzioni manna e propriu po custu est de macus a libertai totu de dogna mesura.

Ancora est fueddendusì de fairi torrai a oberri, giai a pustis Pasca Manna, calencuna atividadi acapiada a s’agroalimentare o a sa sanidadi, sempiri, a dogna manera, de abarrai a tesu, unu cun s’atru de sonumancu unu metru. Eriseru su presidenti Conte, atobiendu is sindacaus, at fatu sciri ca ancora non ci funti s conditzionis po torrai a partiri comenti si depit.

 

 

Foto: https://www.senigallianotizie.it/1327507143/si-inasprisce-la-quarantena-per-il-coronavirus-chiuse-attivita-commerciali