Eriseru is urtimus tres mortus in Sardigna po su Coronavirus, imoi seus erribaus a digiotu (cuindigi mascus e tres feminas). Est tocau a Santu Engiu, Tatari e Guspini. Po s’ora is impestaus funt 442, cun genti chi trabagliat in is ispidalis sempiri in parti manna. Sa Sardigna prangit finas un’atru emigrau chi biviat in provincia de Bergamo ma erribaiat de Gesturi: “Unu dolori mannu po totu sa bidda”, at nau su sindigu.

Eriseru at torrau a chistionai Solinas, nendu ca s’ordinantzia noa donat sa possibilidadi a is ediculas de oberri e serrant feti su dominigu is butegas de cosa de papai po cicai de non fairi atobiai tropu genti. Solinas at fatu sciri ca coidendu cincugentu dotoris e infermieris podint essiri pigaus a trabagliai po cicai de imboddiai totu sa Sardigna cun personali specializau.

Finas in s’Isula iant a podiri sperimentai is duas meginas po su Coronavirus: su Tocilzumab e s’Avigan. Su Veneto at giai decidiu de sperimentai cust’urtimu.

 

 

 

Foto: https://www.ligurianotizie.it/non-solo-tocilizumab-in-arrivo-per-la-liguria-anche-il-farmaco-antivirale-avigan/2020/03/23/373482/