Brullendu, in is mesis passaus, si naraiat ca su virus non podiat erribai in is biddas atesu de is citadis. Pensiaus ca is stradas legias, e grais de fairi, iant airi frimau totu, invecias nou. Ce dd’at fata a giumpai maris e montis e imoi funt is biddas prus piticas a ndi sunfriri.

Un’atra bidda chi teneus in su coru serrat totu po mori de su Coronavirus. Seui, bidda galana aunia s’aria bona non mancat, at decidiu de si pigai una cida de acorramentu. Est de eriseru su cumandu de su sindigu Marcello Cannas, e de s’aministratzioni comunali, de serrai is scolas (totu cussas chi s’agatant in sa bidda), bar, pitzerias, ristorantis, campusantu, museu e de tenni obertas feti is butegas de cosa de papai. Totu custu finas a su 4 de su mesi ch’intrat, a pustis s’at a biri. In Seui imoi funt bintises is positivus e de cras ant a incumentzai a fairi is tamponis a chini po imoi non ddu iat fatu. Sa nova bona, chi allirgat su coru, est ca is malaidus non tenint perunu signali e istant beni. In is dis passadas su cumunu, cun s’agiudu de su dotori seuesu Pàulu Deidda, iat fatu su test seriologicu a becius, mannus e pipius, comenti iat a depit essiri apetotu. S’est movia beni s’aministratzioni e podit essiri un’esempiu po atras biddas puru.

Tocat a cumbatiri totu paris cun cuscentzia e seriedadi, ponendu a un’ala totu s’orrestu. Feti cun maschereddas in faci e abarrendu a sa stesiada unu de s’atru si podit binciri custa pesta mala chi in su mundu est fendu dannus meda. Feti sighendu is arregulas ndi eus a bessiri totus prus fortis…