Unu kamikaze s’est fatu sartai in aria e in binti, tra ominis e feminas, funt mortus. Est sussediu, eriseru a sa una de adeddì, in su ristoranti Kasr al-Umara, in su centru de Manbij, in Siria. Is mortus funt cuindigi civilis e cincu sordaus americanus chi s’agataiant inigui po controllai sa zona.

A pusti sa dominatzioni de is militzianus de Daesh, sa citadi imoi est controllada de is curdus chi dd’ant torrada a pigai cun s’agiudu de is americanus. Cust’atacu erribat a pustis de unu mesi de is fueddus de su presidenti americanu Donald Trump chi at arregoadus ca a pagu a pagu de-i cussus logus is americanus si nd’ant andai.

Sa curpa de cust’atentau est de s’Isis chi s’est fatu intendiri cun s’agentzia Amaq e at chistionau de un’omini bestiu comenti de totus chi teniat unu cintu prenu de esplosivu po si fairi sartai in aria.

 

 

 

Foto: tg24.sky.it