Su cafeu e su capucinu prus bonu de sa Sardigna? Ddu fait Sara Farci, bintot’annus de Tortolì. Sa picioca tortoliesa at bintu su premiu regioanli de sa decima editzinoi de Espresso Italiano Champion, su campionau po is baristas aprontau dogna annu de s’Istituto Nazionale Espresso Italia, aunia in s’atongiu at a benniri premiau su “Meglius barista de s’Italia”. Sa gara in Sardigna dd’ant fata in Tatari e de totu s’Isula funt erribaus trexi barristas.

Dognunu de custus ant preparau cuatru cafeus e cuatru capucinus in undixi minutus indenanti de sa giuria. A s’acabu at bintu Sara chi at nau: “Est sa prima borta chi facu una gara ma in totu custus annus apu sighiu sempiri si cursus aprontaus de Altascuola in Sardigna e finas in Cremona. Soi cuntenta meda de airi bintu ma non mi facu peruna illusioni. Fairi su barista bolit nai a si donai sempiri de fairi cun cursus de formatzioni po sighiri a migliorai”. Imoi Sara depit rapresentai sa Sardigna in is garas de Milanu.

 

 

 

 

 

Foto: liberoquotidiano.it