Nervosismu tra s’Italia e su Kenia po Sirvia Romano, sa picioca marchigiana volontaria de sa Onlus Africa Miele chi de cuatru mesis, de su binti de Sant’Andria, est in manus de is secuestradoris. Sirvia nd’est stetia liada in sa provincia de Kilifi, a otanta chilometrus de Malindi. De cussa dî su Guvernu italianu at pediu po otu bortas, s’urtima tres dîs a oi, a su Stadu africanu de mandai una scuadra de su Ros de is Carabineris po agiudai sa politzia de su Kenia. Non est mai erribada un’arrespusta. In is primus, tempus de su secuestru, is keniotas iant acapiau finas calencunu ma de dus mesis a-i custa parti non c’at peruna nova e non si scit nudda.

Una cida a oi su presidenti de su consigliu Giusepu Conte at fueddau de custu contu nendu: “Seus sighendu totu, non cun sa diplomatzia ma cun ‘s’intelligence’ nosta chi est trabagliendu. Possu nai ca a unu certu puntu creia ca totu andaiat in sa diretzionji giusta. Si scit e chini funt is secuestradoris ma ancora non ce dda eus fata a ndi libertai sa picioca, am seus trabagliendu”.

 

 

 

 

Foto: ansa.it