“Soi seguru chi Fortza Italia at a pigai unu sciasciu de votus a is Europeas e is Steddaus, invecias, a s’imbessi e po cussu custu guvernu, chi mali meda est fendu a is italianus si ndi depit andai a domu”. Musica e fueddus de Sirviu Berlusconi chi s’est fatu intendiri in s’arradiu. Su meri de Fortza Italia, chi est torrau a domu a pusist airi passau una parigaa de dìs in s’ispidali, est seguru ca su guvernu at essi de un’atru colori e non prus grogu e birdi comenti est imoi. “Si podit tenniri unu guvernu nou o cun s’agiudu de atras trumas chi funt in parlamentu o andenduru a votai un’atra ia e soi sempiri seguru chi su centrudrestra bincit chena farta”.

Aici no dda pensat Mateu Salvini: “A pustis is Europeas non c’ant essi atrus guvernus ma feti cussu chi c’est imoi. Custu est su guvernu chi at andai a innanti po atrus cuatr’annus comenti nos ant nau is italianus”.

 

 

 

 

Foto: leggo.it