In su 2017 est sussediu a 592 feminas e a 90 ominis de tenni unu figliu e lassai a perdiri su trabagliu, in su 2018, invecias, funt 655 feminas e 135 ominis a dd’airi fatu. Non funt brullas ma funt is numurus de su Ministeru de su Trbagliu fatus connosciri de s’Ispetorau. In totu duncas in custus dus annus ant lassau 1472 trabagliadoris e de custus s’84 po centu funt feminas. “Est unu problema chi esistit de sempiri cussu de lassai su trabagliu comenti nascit unu figliu”, narat sa consigliera regionali Maria Titziana Putzolu. Ma chini funt cussus chi ant lassau su trabagliu in custus dus annus? S’idadi andat de is trintacuatru a is corantacuatru de 552 de custus e de bintinoi a trintacuatru po 425. Funt massimamenti italianus ma s’incumentzant a biri finas calencunu strangiu. Cuasi totus trabagliant de tempus chi andat de tre a degi annus e faint is operaias o impiegadas prus che a totu in butegas e tenint, po sa metadi, cuntratus feti parti de sa dî.

 

 

 

Foto: lavoroediritti.com