Fut prenu de giorronalistas e tifosus s’aposentu aunia at chistionau Gian Marco Pozzecco, s’allenadori nou de su Banco di Sardegna Sassari. In deretura Pozzecco at fatu cumprendiri ca aspetaiat sa lamada de is sassaresus de sempiri: “Candu trabagliaia in televisioni, in La7, comenti de agiudu a su telecronista, cichiaus de aprontai is viagius innoi poita intendiaus cun is ogus e cun su coru feti cosas bellas, aria sana. Tandu est nasciu a intru de mei su disigliu mannu de allenai in Sassari. Po totu custu cun Istevini Sardara non eus mancu discutiu”.

S’allenadori nou erribat in-d’unu tempus importanti meda po sa scuadra: cenarba s’berit sa Final 8 de Coppa Italia in Firenze e sa Dinamo si dd’at a biri cun Venezia.

“Non apu scioberau deu, perou est sa tertza borta chi pigu su postu de calencunu. Naraus ca cenarba at andai in campu prus sa scuadra de Esposito, chi est unu chi at trabagliau beni, chi cussa de Pozzecco. A is giogadoris apu giai nau de giogai cun gana e allirghia. Funt in su tempus prus bellu de sa carriera insoru e deu chi apu acabau de giogai de degi annus ddu possu nai”. Pozzecco at atobiau custu mengianu sa scuadra e at incumentzau inderetura a trabagliai.

 

 

Foto: sport.sky.it