Sirviu Berlusconi at chistionau in sa televisioni de domu sua, “Quarta Repubblica” trasmitia de Rete4 spieghendu a sa genti chi dd’ascurtaiat ca s’alleantzia de su centrudresta in Sardigna de lunis at a governai sa Regioni cun Solinas presidenti. “Eus a binciri in Sardigna poita is Steddaus ndi funt orruendu. Custa vitoria at essi un’atru passu importanti meda po andai totu paris a is eletzionis de is Europeas aunia eus a fairi su prenu de votus”. Su presidenti de su Guvernu beciu at brullau puru, comenti de sempiri: “Sa Sardigna est s’isula prus bella chi c’est e deu mai ap’a bendiri sa domu mia, finas poita non s’agatat calencunu chi si dda possat permitiri”. Berlusconi dda tenit massimamenti cun is Steddaus, cussu chi funt is comunistas binticinc’annus a imoi funt diventaus cussus de is Cincu Steddas, cussu chi fut Occhetto tandu imoi est Di Maio.

 

Foto: fanpage.it