Fut de su 2013 chi unu giogadori de su Casteddu non segnaiat cun sa maglia de sa Natzionali. S’urtimu fut stetiu Davide Astori e a innanti de issu tocaiat a torrai a palas de corant’annus, a su 1973, po s’urtimu gol cun s’Italia de Gigi Riva.

Imoi de gol “casteddaius” ndi funt erribaus dus in-d’una pariga de dîs. Sabudu at segnau Barella, unu de is pagus sardus de su Casteddu, eriseru est tocau a Lionardu Pavoletti, su centravanti de su Casteddu de Maran. Giai atras duas bortas Mancini iat lamau a Pavoletti ma ancora, finas a sa partida de eriseru cun su Liechtenstein. Est intrau a metadi de su segundu tempus e a pustis de cuatru minutus at postu a intru sa bocia segnendu su 6-0.

Unu bisu mannu po Pavoletti ca est erribau in Natzionali a pustis airi giogau in-d’unu muntoni de scuadras: “Soi cuntentu meda – at nau su centravanti de su Casteddu – bolia biviri unu merì che-i custu. Ddu speraia de giogai po sa prima borta, est erribau finas su gol, eita bogliu de prus?”.

 

 

 

Foto: gazzetta.it