Luisu Di Maio, in girellu a festai su binticincu de arbili, a pustis is fueddus de Mateu Salvini po Viriginia Raggi e su Sarva Roma, arrespundit a su ministru. Su numuru dus de su guvernu Conte de su palcu de Perugia arregodat finas sa giunta Solinas, chi ancora non est cumpleta a dus mesis de is eletzionis sardas. “In Sardigna e in Basilicata funt ancora chena giunta regionali, cantu mesis funt passaus de is eletzionis?”, is fueddus de Di Maio. “Non bastat a binciri ma tocat a binciri po cambiai sa natzioni nosta”, at sighiu su capu de is Steddaus.

Chistionat de Sardigna finas in-d’unu post de Facebook su ministru de su trabagliu: “Scioberai unu guvernu regionali bolit nai  oi a ponni sa propria vida in is manus de calencunu, massimamenti cussa de is figlius nostus. Deu, po comenti soi fatu, ia preferriri a dda ponni in manu de calencunu cun esperientzia e chi siat capassu e non de un’amigu poita tenit votus!”.

 

 

 

Foto: rainews.it